Nejčistší, nejlevnější, bezpečnější

Zemní plyn představuje v současnosti nejčistší z běžných paliv. V porovnání s benzínem přináší o 25% nižší emise oxidu uhličitého, o 75% nižší emise oxidu uhelnatého a až o 80% nižší emise aromatických uhlovodíků.

Ještě zajímavější je porovnání s naftou, kdy motory na zemní plyn produkují o 50% nižší emise CO, o 80% nižší emise oxidů dusíku a aromatických uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic.

V době, kdy se stále více hovoří o hrozbě skleníkového efektu, je to jistě silný argument pro pohon na CNG. Nehledě na to, že ve velkých aglomeracích mnoha západních zemí již dochází k omezování množství dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v centrech měst v případě nepříznivé smogové situace. A právě CNG automobily majív tomto případě výjimku.

V současnosti je zemní plyn nejlevnějším palivem pro pohon vozidel v České republice. V porovnání s benzínem jsou náklady při použití CNG zhruba poloviční, v porovnání s naftou zhruba třetinové.

Třetí velkou výhodou CNG, o které se příliš neví, je vyšší bezpečnost vozidel oproti vozidlům na klasická paliva. Zemní plyn je uchováván v tlakových lahvích pod tlakem 20MPa, které jsou u osobních automobilů většinou umístěny pod podlahovou plošinou a zespoda chráněny plechovým krytem. Tlakové lahve procházejí přísnými bezpečnostními zkouškami, které zahrnují nárazové testy, testy odolnosti vůči zvýšenému tlaku apod. Navíc jsou vybaveny pojistnými ventily, které v případě nadměrného růstu tlaku plynu, začnou plyn upouštět do ovzduší

Zemní plyn je lehčí než vzduch, proto při dopravní nehodě, kdy vznikne požár, dochází k jeho postupnému upouštění do ovzduší a vozidlo i jeho posádka tak zůstanou nepoškozeni. v zemích, kde již tento typ automobilů má určitou tradici, s nimi lze parkovat i v podzemních garážích. U nás je vjezd do podzemních garáží z nevědomosti, většinou zakázán.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *