CNG plnička na Evropské (nebude) možná bude

palecSlibovaná veřejná plnicí stanice na Evropské ulici v Praze nebude. Údajně proto, že majitel požadoval příliš vysokou cenu za pronájem…

Doufejme, že se na frekventované letištní trase najde pro CNG stanici jiné místo.

Aktualizováno 21.8.2009:
Na základě komentáře jsme opětovně ověřovali informaci o plničce na Evropské. V současné době dáváme za pravdu p. Novákovi, vypadá to, že plnička snad opravdu bude, přestože dohady o ceně pronájmu pokračují…

CNG a šrotovné

srotovneSenát 17.6.2009 schválil šrotovné i u nás. Přestože v souvislosti s finanční krizí se nám tento krok může zdát spíše populistický a nesmyslný, v souvislosti s obnovou starého vozového parku určitý význam má.

Zatím není znám termín, kdy se začne šrotovné vyplácet, podmínky přidělování jsou ale již dané. U osobních automobilů se šrotovné bude vztahovat na nová auta za cenu do 500 000 Kč s emisemi pod 160 g/km nebo s emisním limitem Euro4 a vyšším.

Co je však zajímavé pro všechny, kteří se zajímají o CNG – ten, kdo si koupí osobní automobil s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) dostane šrotovné 60 000 Kč a může si pořídit auto až do ceny 700 000 Kč. Toto se vztahuje také na auta s hybridním motorem nebo elektromobil.

O příspěvek může požádat pouze fyzická osoba, která nemá příjmy z podnikání a není plátcem DPH. Zároveň musí mít ve vlastnictví po dobu delší než 2 roky vozidlo starší deseti let.

CNG ve světě

Ve světě je využívání stlačeného zemního plynu v dopravě v pokročilejší fázi vývoje. Například nejvíce CNG vozidel je využíváno v Argentině (více než 1 milion), v Brazílíi (550 tisíc), Itálii (412 tisíc), Ukrajině, Německu, Pákistánu a USA.

V sousedním Německu byl program plynofikace dopravy nastartován v letech 2000/2001. Po rozsáhlé kampani zaměřené na osobní dopravu (taxi) se podařilo do dnešního dne zprovoznit na 800 plnicích CNG stanic. V Itálii je v provozu cca 500 stanic a přibližně 400 tisíc vozidel, přičemž je možné získat finanční příspěvky na opatření vozového parku na CNG a rozvoj plnicích stanic. Ve Francii podporuje státní plynárenská organizace nákup plynových autobusů.

Zdroj: tipcars.cz

Nová CNG stanice v Praze

Dnes byla v pražských Vysočanech, v areálu společnosti Pražské služby, a.s., otevřena další veřejná plnicí stanice stlačeného zemního plynu (CNG). Tato nová plnicí stanice patří svým výkonem ke třetí největší plničce ve střední Evropě. Stanice bude otevřena nonstop a bude určena jak pro komunální vozy Pražských služeb, tak pro veřejnost.
Celý článek

Nejčistší, nejlevnější, bezpečnější

Zemní plyn představuje v současnosti nejčistší z běžných paliv. V porovnání s benzínem přináší o 25% nižší emise oxidu uhličitého, o 75% nižší emise oxidu uhelnatého a až o 80% nižší emise aromatických uhlovodíků.

Ještě zajímavější je porovnání s naftou, kdy motory na zemní plyn produkují o 50% nižší emise CO, o 80% nižší emise oxidů dusíku a aromatických uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic.

V době, kdy se stále více hovoří o hrozbě skleníkového efektu, je to jistě silný argument pro pohon na CNG. Nehledě na to, že ve velkých aglomeracích mnoha západních zemí již dochází k omezování množství dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v centrech měst v případě nepříznivé smogové situace. A právě CNG automobily majív tomto případě výjimku. Celý článek

Praktická a ekologická Panda

Fiat Panda Natural Power je nejmenším zástupcem stále se rozšiřující řady modelů Fiat s kombinovaným pohonem na CNG / benzín, a zároveň nejmenším vozidlem s tímto alternativním pohonem nabízeným v Česku. Fiat Panda má pod podlahovou platformou uloženy 2 nádrže na zemní plyn s celkovou kapacitou 72 litrů (tj. 12 kg / 19 m3). Objem benzínové nádrže je 30 litrů.

Celý článek