Nové CNG stanice

Dnes, 24. února, bude zahájen provoz nové plnicí stanice CNG Vitall v ulici Ruská v Ostravě.

Hned další den, ve čtvrtek 25. února, zahájí provoz nová CNG stanice v Praze na Evropské u parkoviště Divoká Šárka (poblíž restaurace McDonald’s). Plnicí stanice na Evropské bude stanice s nonstop provozem a je již pátou CNG stanicí v hlavním městě.

V únoru byla také otevřena CNG stanice v Pardubicích, která svým výkonem 900 Nm3/hod (9 autobusů za hodinu), patří k největším v České republice.

Celkem je v ČR již 25 veřejných plnicích stanic CNG.

Automobily na CNG pomalu ale jistě přibývají

Česká plynárenská unie odhaduje, že počet osobních a lehkých užitkových automobilů s pohonem na zemní plyn (CNG) by se letos mohl zdvojnásobit na cca 3000 vozidel. V současné době je v ČR registrováno přes 2000 automobilů na CNG, z toho více než 1500 osobních a užitkových, zbytek jsou vozy nákladní, komunální, autobusy, vysokozdvižné vozy a rolby. Prodej nových osobních a lehkých užitkových automobilů na CNG tvořil v roce 2009 0,1% z celkového prodeje. Další desítky vozů se do ČR dostaly jako individuálně dovezené. Kromě poloviční ceny paliva na ujetý kilometr si lidé uvědomují i nulovou silniční i spotřební daň a i když síť plnicích stanic se u nás ještě buduje, dle České plynárenské unie, CNG aut rychle přibývá. Na našem trhu je v současnosti přibližně 25 modelů osobních a užitkových aut na zemní plyn. Automobily na CNG má ve své nabídce například Opel, Ford, Fiat, Volkswagen, Renault nebo Mercedes. V letošním roce by mělo přibýt dalších deset stanic. V roce 2013 by měly být CNG stanice podél všech hlavních silničních tahů.

CNG plnička na Evropské (nebude) možná bude

palecSlibovaná veřejná plnicí stanice na Evropské ulici v Praze nebude. Údajně proto, že majitel požadoval příliš vysokou cenu za pronájem…

Doufejme, že se na frekventované letištní trase najde pro CNG stanici jiné místo.

Aktualizováno 21.8.2009:
Na základě komentáře jsme opětovně ověřovali informaci o plničce na Evropské. V současné době dáváme za pravdu p. Novákovi, vypadá to, že plnička snad opravdu bude, přestože dohady o ceně pronájmu pokračují…

CNG a šrotovné

srotovneSenát 17.6.2009 schválil šrotovné i u nás. Přestože v souvislosti s finanční krizí se nám tento krok může zdát spíše populistický a nesmyslný, v souvislosti s obnovou starého vozového parku určitý význam má.

Zatím není znám termín, kdy se začne šrotovné vyplácet, podmínky přidělování jsou ale již dané. U osobních automobilů se šrotovné bude vztahovat na nová auta za cenu do 500 000 Kč s emisemi pod 160 g/km nebo s emisním limitem Euro4 a vyšším.

Co je však zajímavé pro všechny, kteří se zajímají o CNG – ten, kdo si koupí osobní automobil s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn) dostane šrotovné 60 000 Kč a může si pořídit auto až do ceny 700 000 Kč. Toto se vztahuje také na auta s hybridním motorem nebo elektromobil.

O příspěvek může požádat pouze fyzická osoba, která nemá příjmy z podnikání a není plátcem DPH. Zároveň musí mít ve vlastnictví po dobu delší než 2 roky vozidlo starší deseti let.

CNG ve světě

Ve světě je využívání stlačeného zemního plynu v dopravě v pokročilejší fázi vývoje. Například nejvíce CNG vozidel je využíváno v Argentině (více než 1 milion), v Brazílíi (550 tisíc), Itálii (412 tisíc), Ukrajině, Německu, Pákistánu a USA.

V sousedním Německu byl program plynofikace dopravy nastartován v letech 2000/2001. Po rozsáhlé kampani zaměřené na osobní dopravu (taxi) se podařilo do dnešního dne zprovoznit na 800 plnicích CNG stanic. V Itálii je v provozu cca 500 stanic a přibližně 400 tisíc vozidel, přičemž je možné získat finanční příspěvky na opatření vozového parku na CNG a rozvoj plnicích stanic. Ve Francii podporuje státní plynárenská organizace nákup plynových autobusů.

Zdroj: tipcars.cz

Nejčistší, nejlevnější, bezpečnější

Zemní plyn představuje v současnosti nejčistší z běžných paliv. V porovnání s benzínem přináší o 25% nižší emise oxidu uhličitého, o 75% nižší emise oxidu uhelnatého a až o 80% nižší emise aromatických uhlovodíků.

Ještě zajímavější je porovnání s naftou, kdy motory na zemní plyn produkují o 50% nižší emise CO, o 80% nižší emise oxidů dusíku a aromatických uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2 a pevných částic.

V době, kdy se stále více hovoří o hrozbě skleníkového efektu, je to jistě silný argument pro pohon na CNG. Nehledě na to, že ve velkých aglomeracích mnoha západních zemí již dochází k omezování množství dopravních prostředků, které se mohou pohybovat v centrech měst v případě nepříznivé smogové situace. A právě CNG automobily majív tomto případě výjimku. Celý článek