Výhody CNG

Jaké jsou hlavní výhody automobilů jezdících na zemní plyn?

V první řadě především levnější provoz. Cena 1 km v současné době vychází na cca 1,20-1,50 Kč.
V současné době platí nulová spotřební daň na zemní plyn. V lednu 2008 byla schválena novela zákona o silniční dani, která auta na zemní plyn osvobodí od placení silniční daně.


Auta na CNG významně šetří naše životní prostředí – produkují nízké emise oxidů dusíku i oxidu uhelnatého, mají téměř nulovou kouřivost, splodiny neobsahují oxid siřičitý, nemůže dojít ke znečištění půdy a vodních zdrojů při úniku paliva.

Šetří také naše zdraví, protože do zemního plynu se nepřidávají nebezpečné karcinogenní přísady, které bychom pak ze vzniklých splodin nadýchali. Auta na zemní plyn jsou tišší.

Co se týká bezpečnosti, bohužel, v naší společnosti převládá mylný názor, že auta na zemní plyn jsou nebezpečná a že například při havárii auto vybouchne. Pravda je ale ta, že CNG auta jsou více bezpečná než auta na běžně používaná paliva (benzín, nafta, LPG). Jak je to možné?

  • Tlakové nádoby, ve kterých je stlačený zemní plyn jsou díky svým silným stěnám bezpečnější než nádoby benzínové nebo naftové, které jsou mnohem tenčí.
  • Tlakové nádoby na CNG také prochází mnoha přísnými zkouškami jako jsou odolnost proti nárazu nebo požáru.
  • Tlakové nádoby na stlačený zemní plyn jsou vybaveny několika bezpečnostními pojistkami.
  • Zemní plyn je, na rozdíl od benzínu, nafty i LPG, lehčí než vzduch a proto se volně rozptyluje
  • Zápalná teplota CNG je oproti benzínu dvojnásobná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *